SAU TAO NOODLES

Sau Tao Ho Fan 360g
Sau Tao Ho Fan 360g
Sau Tao Ho Fan 360g

Sau Tao Ho Fan 360g

Regular price ₱159.50
/
Sau Tao Ho Fan 360g
Cart
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Chicken Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Chicken Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Chicken Flavor 160g

Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Chicken Flavor 160g

Regular price ₱71.50
/
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Chicken Flavor 160g
Cart
Sau Tao Baifa Plain Noodle 375g
Sau Tao Baifa Plain Noodle 375g
Sau Tao Baifa Plain Noodle 375g

Sau Tao Baifa Plain Noodle 375g

Regular price ₱79.50
/
Sau Tao Baifa Plain Noodle 375g
Cart
Sau Tao Buckwheat Sliced Noodle 400g
Sau Tao Buckwheat Sliced Noodle 400g
Sau Tao Buckwheat Sliced Noodle 400g

Sau Tao Buckwheat Sliced Noodle 400g

Regular price ₱185.50
/
Sau Tao Buckwheat Sliced Noodle 400g
Cart
Sau Tao Taiwanese Style Sliced Noodles with handle 400g
Sau Tao Taiwanese Style Sliced Noodles with handle 400g
Sau Tao Taiwanese Style Sliced Noodles with handle 400g

Sau Tao Taiwanese Style Sliced Noodles with handle 400g

Regular price ₱178.50
/
Sau Tao Taiwanese Style Sliced Noodles with handle 400g
Cart
Sau Tao Japanese Udon 600pcs
Sau Tao Japanese Udon 600pcs
Sau Tao Japanese Udon 600pcs

Sau Tao Japanese Udon 600pcs

Regular price ₱119.50
/
Sau Tao Japanese Udon 600pcs
Cart
Sau Tao Cream Noodle 340g
Sau Tao Cream Noodle 340g
Sau Tao Cream Noodle 340g

Sau Tao Cream Noodle 340g

Regular price ₱69.50
/
Sau Tao Cream Noodle 340g
Cart
Sau Tao Beijing Noodles 375g
Sau Tao Beijing Noodles 375g
Sau Tao Beijing Noodles 375g

Sau Tao Beijing Noodles 375g

Regular price ₱79.50
/
Sau Tao Beijing Noodles 375g
Cart
Sau Tao Authentic Scallop Noodles 454g
Sau Tao Authentic Scallop Noodles 454g
Sau Tao Authentic Scallop Noodles 454g

Sau Tao Authentic Scallop Noodles 454g

Regular price ₱178.50
/
Sau Tao Authentic Scallop Noodle 454g
Cart
Sau Tao Sichuan Noodle Beef Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Beef Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Beef Flavor 160g

Sau Tao Sichuan Noodle Beef Flavor 160g

Regular price ₱71.50
/
Sau Tao Sichuan Noodle Beef Flavor 160g
Cart
Sau Tao Sichuan Noodle Pork Bone Flavor 160g

Sau Tao Sichuan Noodle Pork Bone Flavor 160g

Regular price ₱71.50
/
Sau Tao Sichuan Noodle Pork Bone Flavor 160g
Cart
Sau Tao Shanghai Noodle 340g
Sau Tao Shanghai Noodle 340g
Sau Tao Shanghai Noodle 340g

Sau Tao Shanghai Noodle 340g

Regular price ₱69.50
/
Sau Tao Shanghai Noodle 340g
Cart
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Seafood Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Seafood Flavor 160g
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Seafood Flavor 160g

Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Seafood Flavor 160g

Regular price ₱71.50
/
Sau Tao Sichuan Noodle Spicy Seafood Flavor 160g
Cart
Sau Tao Rice Vermicelli 600g
Sau Tao Rice Vermicelli 600g
Sau Tao Rice Vermicelli 600g

Sau Tao Rice Vermicelli 600g

Regular price ₱129.50
/
Sau Tao Rice Vermicelli 600g
Cart
Sau Tao Jiangnan Style Noodle XO Shallot Flavor 190g
Sau Tao Jiangnan Style Noodle XO Shallot Flavor 190g
Sau Tao Jiangnan Style Noodle XO Shallot Flavor 190g

Sau Tao Jiangnan Style Noodle XO Shallot Flavor 190g

Regular price ₱90.50
/
Sau Tao Jiangnan Style Noodle XO Shallot Flavor 190g
Cart
Sau Tao Hand Made Amoy Flour Vermicelli 300g
Sau Tao Hand Made Amoy Flour Vermicelli 300g
Sau Tao Hand Made Amoy Flour Vermicelli 300g

Sau Tao Hand Made Amoy Flour Vermicelli 300g

Regular price ₱79.50
/
Sau Tao Hand Made Amoy Flour Vermicelli 300g
Cart
Sau Tao Japanese Ramen 540g
Sau Tao Japanese Ramen 540g
Sau Tao Japanese Ramen 540g

Sau Tao Japanese Ramen 540g

Regular price ₱115.00
/
Sau Tao Japanese Ramen 540g
Cart
Sau Tao Japanese Fresh Noodle 200g
Sau Tao Japanese Fresh Noodle 200g
Sau Tao Japanese Fresh Noodle 200g

Sau Tao Japanese Fresh Noodle 200g

Regular price ₱58.50
/
Sau Tao Japanese Fresh Noodle 200g
Cart